Maatschappelijke vraagarticulatie

Kenniscocreatie, onderzoek & advies kan u helpen het proces van maatschappelijke vraagarticulatie te professionaliseren. Ik lever ondersteuning en advies en een blended leertraject Maatschappelijke vraagarticulatie in dialoog met kennisgebruikers.