Home

Dit is de website van KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies. U vindt hier informatie over mijn diensten en inspiratie en tips over kennissamenwerking.

Missie

KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies heeft als missie het bevorderen van de ontwikkeling en benutting van kennis die relevant is voor concrete maatschappelijke vraagstukken, kennis die praktisch toepasbaar is en die ingezet kan worden door professionals en beleidsmakers.

Visie

De visie van KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies is dat kennis voor maatschappelijke vraagstukken het best ontwikkeld kan worden in samenwerking tussen verschillende partijen. Of het nu gaat om het vergrijzingsvraagstuk, om klimaatverandering of de organisatie van het onderwijs, de beantwoording van maatschappelijke vraagstukken vraagt integratie van verschillende soorten kennis. Integratie van kennis uit de natuurwetenschappen met kennis uit de menswetenschappen en integratie van wetenschappelijke kennis met kennis van mensen uit de praktijk. Dat kunnen beleidsmakers zijn, professionals, burgers of patiënten.

Samenwerking met mensen uit de praktijk zorgt ervoor dat de juiste onderzoeksvragen gesteld worden, vragen die er in de praktijk echt toe doen. Samenwerking zorgt er ook voor dat relevante kennis uit de praktijk een rol speelt in het onderzoek en samenwerking vergroot de kans dat nieuw ontwikkelde kennis zijn weg vindt naar de praktijk.

Maatwerk

Geen enkele opdrachtgever is hetzelfde. Het onderstaande aanbod geeft een idee van mijn diensten. In de praktijk ga ik altijd met mijn opdrachtgevers in gesprek om ervoor te zorgen dat mijn dienst goed aansluit bij de behoeften. Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Ik kom graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Diensten

KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies adviseert, traint, ontwikkelt en faciliteert t.b.v. kenniscocreatie. Ik bied ondermeer de volgende diensten aan.