Academisch ondernemen

De afgelopen decennia is er veel kennis ontwikkeld over kenniscocreatie, inter- en transdisciplinaire samenwerking. Deze kennis wordt nog maar zeer mondjesmaat toegepast in de praktijk. Met KENNIScoCREATIE, onderzoek & advies wil ik graag deze kloof tussen kennis en toepassing overbruggen.

Ik beschouw mezelf als academisch ondernemer. Een ondernemer die nog met één been in de academische wereld staat. Dat betekent dat ik een substantieel deel van mijn tijd besteed aan het volgen van de ontwikkelingen in mijn vakgebied. Door contacten te onderhouden met onderzoekers, door het lezen van literatuur en het bezoeken van relevante conferenties en symposia.

Als academisch ondernemer breng ik academische kennis naar de praktijk. Maar u kunt mij ook inhuren als ondernemend academicus. Als ondernemend academicus bied ik onderzoeksondersteuning in onderzoeksprojecten op het gebied van kenniscocreatie, valorisatie, maatschappelijke vraagarticulatie, interdisiciplinariteit en transdisciplinariteit.