Femke Merkx

KENNIScoCREATIE Onderzoek & Advies is opgericht door Femke Merkx.

Nadat ik mij de afgelopen jaren als wetenschapsonderzoeker heb gespecialiseerd in interdisciplinair onderzoek en kenniscocreatie, heb ik in 2011 de stap gezet van theorie naar praktijk. Als zelfstandig onderzoeker, adviseur en facilitator op het gebied van kenniscocreatie, ondersteun ik partijen die samen kennis willen ontwikkelen. Het kan gaan om wetenschappers die kennis willen ontwikkelen in samenwerking met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers of eindgebruikers en om onderzoekers die willen samenwerken met onderzoekers uit een ander vakgebied.

Ik adviseer over geschikte onderzoeks- en dialoogmethoden en faciliteer en begeleid de gezamenlijke kennisontwikkeling. Daarbij maak ik gebruik van mijn brede wetenschappelijke achtergrond in de natuurwetenschappen, het wetenschapsonderzoek en de sociale wetenschappen, mijn kennis van methoden en technieken voor kenniscocreatie en mijn vaardigheden op het gebied van teamcoaching, zuiver communiceren en facilitation.

Ik ben ook beschikbaar als trainer en docent. Ik ben CRKBO geregistreerd en voldoe daarmee aan de kwaliteitscode van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Voorheen was ik als onderzoeker verbonden aan de afdeling science system assessment van het Rathenau Instituut en werkte ik als onderzoeker bij de vakgroep Science, Technology and Policy Studies aan de Universiteit Twente.

Mijn volledige CV vindt u hier.