Blended leertraject Maatschappelijke vraagarticulatie in dialoog met kennisgebruikers

Van onderzoek wordt steeds meer verwacht dat het maatschappelijke impact heeft. Mogelijke kennisbenutting speelt steeds vaker een rol in de beoordeling van subsidieaanvragen en steeds vaker is cofinanciering door maatschappelijke partijen daarbij een voorwaarde. Het stellen van de juiste onderzoeksvraag is een belangrijke eerste stap op weg naar succesvolle kennisbenutting. Het is van belang dat onderzoeksvragen voldoende aansluiten bij de kennisbehoeften van maatschappelijke actoren en bij de uiteindelijke gebruikscontext.

Wat?

In deze training maak je kennis met een aantal praktische hulpmiddelen waarmee je tot maatschappelijk relevante onderzoeksvragen kunt komen. Je identificeert potentiële kennisgebruikers, reflecteert op je onderzoeksvraag vanuit het gebruikersperspectief en je leert hoe je met kennisgebruikers in gesprek gaat om in gezamenlijkheid tot vragen te komen die zowel maatschappelijk relevant als ook wetenschappelijk interessant zijn.

We maken gebruik van een gespreksmodel en gesprekstechniek gebaseerd op het drie-typen-kennismodel en op Clean language. Het drie-typen-kennismodel maakt onderscheid tussen systeemkennis, doelkennis en transformatiekennis en helpt in kaart brengen welk(e) type(n) kennis nodig is/zijn. Clean language is een krachtige gesprekstechniek waarmee je ruis in de communicatie kunt voorkomen en snel door kunt dringen tot de kern van wat je gesprekspartner weet en nodig heeft.

Voor wie?

Dit blended leertraject is bedoeld voor onderzoekers die hun onderzoek beter willen afstemmen op de vragen en behoeftes van kennisgebruikers en willen leren hoe ze daarvoor in gesprek kunnen gaan met potentiële kennisgebruikers en/of co-financiers.

Het traject is geschikt voor universitair onderzoekers, onderzoekers aan hogescholen en onderzoekers aan publieke kennisinstellingen.

Wanneer je twijfelt of alle onderdelen van het leertraject relevant voor je zijn, neem dan contact met me op. In overleg is maatwerk mogelijk.

Onderdelen van het blended traject

De eerste vier weken volg je een online lesprogramma, bestaande uit lezingen, achtergrondmateriaal en opdrachten. Hier kun je in je eigen tempo en op een moment dat het jou uitkomt aan werken. De wekelijkse opdrachten hebben betrekking op je eigen onderzoek, waardoor de training direct relevant voor je is. Je krijgt uitvoerige feedback op de opdrachten en op twee momenten is er een online Q&A waarin je de inhoud van de training kunt bespreken met de trainer en je medecursisten.

Na het online deel volgen twee trainingsdagen.  Tijdens deze trainingsdagen leer je een gespreksmodel en techniek op basis van zuiver communiceren en krijg je de gelegenheid veel te oefenen. We trainen in een kleine groep van max. 6 deelnemers.

Je sluit het blended leertraject af door de geleerde vaardigheden toe te passen in een gesprek met één van je potentiële kennisgebruikers. Op basis van een geluids- of beeldopname krijg je feedback en tips hoe je je zuivere gespreksvaardigheden verder kunt verbeteren.

Kosten en tijdsinvestering

De totale studielast van het blended leertraject is 30 uur.

Prijzen voor een in-company traject – in overleg – vanaf € 1650,- per deelnemer (excl. BTW).

Dit traject wordt bij voldoende belangstelling ook aangeboden op basis van open inschrijving. Interesse? Neem contact op met Femke Merkx.

Programma overzicht

Week 1 online Identificeren van mogelijke gebruikscontext en potentiële kennisgebruikers
Week 2 online Reflecteren op de drie type kennisvragen
Q&A om de stof van week 1&2 te bespreken
Week 3 online Je kennisgebruikers leren kennen en reflecteren op normatieve aspecten
Week 4 online In gesprek met je kennisgebruikers met behulp van zuiver communiceren – introductie
Q&A om de stof van week 3&4 te bespreken
Trainingsdag 1 Training gespreksmodel en clean language vragen: in kaart brengen van mentale kennismodel gesprekspartner
Trainingsdag 2 Training gespreksmodel en clean language vragen: ontwikkelen van onderzoeksvraag
Praktijktraining Interview met één van je mogelijke kennisgebruikers en (zelf)evaluatie