Intervisie praktijkgericht onderzoek – subsidie beschikbaar

Vorig jaar ontwikkelde ik in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een intervisiemethodiek voor praktijkgericht onderzoek door Hogescholen.

Om het gebruik van deze methodiek te stimuleren heeft NRPO-SIA recent een laagdrempelige subsidieregeling geopend. Hogescholen met lopende RAAK-gefinancierde projecten kunnen per project aanspraak maken op €2500,- subsidie wanneer zij de intervisiemethodiek toepassen in hun project.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een door SIA-erkende gespreksleider worden betrokken die bekend is met de methodiek. Ik ben hiervoor beschikbaar. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

De regeling loopt tot 9 november 2017. Meer info over de subsidieregeling kunt u vinden op de website van NRPO-SIA.

Geplaatst in intervisie prakijkgericht onderzoek, Methoden en technieken | Reacties uitgeschakeld voor Intervisie praktijkgericht onderzoek – subsidie beschikbaar

Samenwerken aan werkzame kennis: Hoe voorkom je ruis in de communicatie?

Het is al weer een tijdje geleden dat ik voor het eerst kennis maakte met Zuiver Communiceren, Clean Language in het Engels. Ik was methodieken aan het verzamelen voor mijn Rathenau-studie Samenwerken aan werkzame kennis. Methoden en technieken voor kenniscocreatie. … Lees verder

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor Samenwerken aan werkzame kennis: Hoe voorkom je ruis in de communicatie?

Hogescholen opgelet! Gratis advies over zwaartepuntvorming via RAAK

RAAK Ondersteuning Zwaartepunten biedt hogescholen de mogelijkheid om via SIA op maat advies te krijgen bij het beantwoorden van concrete vragen over de vormgeving van de inhoudelijke zwaartepunten.

Er is een pool van adviseurs beschikbaar om u te helpen. Ik ben geselecteerd als een van de adviseurs in deze pool.

Ik adviseer over ontwerp en begeleiding van interactieve leerprocessen gericht op vraagarticulatie en vormgeving van onderzoek. Deze processen kunnen zich richten op de externe relatie tussen onderzoek en bedrijfsleven/beroepspraktijk en op de interne relatie tussen onderzoek en onderwijs. Het interactieve proces creëert robuuste kennis en gedeeld eigenaarschap.

De deadline voor aanvragen is  formeel voorbij, maar informeer bij SIA naar de mogelijkheden als uw hogeschool nog geen aanvraag heeft gedaan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Van pilot naar implementatie. Masterclass regieopstellingen door Jan Lelie en Femke Merkx

Aan innovatieve pilotprojecten is er in de wereld van het waterbeheer geen gebrek. Maar hoe zorgt u ervoor dat ze breder worden geïmplementeerd?

Jan Lelie en Femke Merkx leren u hoe je op basis van ‘regie-opstellingen’ beleid naar de toepassing in de  praktijk vertaalt en ermee oefent. Regie-opstellingen is een vorm van organisatie-opstellingen, gericht op toekomstige interventies, een vorm van repeteren. De methode is gebaseerd op het boek “Faciliteren als Tweede Beroep” van Jan Lelie, een metapraxis om intentionele veranderingen vorm te geven met groepen.

De Masterclass vindt plaats op 17 september tijdens het Water, wonen en ruimte congres te Rotterdam.

Geplaatst in implementatie, regie-opstelling, workshop | Een reactie plaatsen

Dutch Co-conference on Research Integration and Implementation

As an integral part of the Global Conference on Research Integration and Implementation the Centre for Innovation at the Leiden University campus in The Hague will host a co-conference on Tuesday September 10 and Wednesday September 11, 2013.

The conference features world-class plenary speakers spanning inter- and transdisciplinary research, systems thinking, complexity science, implementation science, project management, collaboration and team science. The program will also provide a platform for academics to discuss current trends, lessons learned and the future of research integration and implementation.

The deadline for early bird registration is July 10, 2013.

Thematic focus on peace & security and sustainability

The Dutch programme offers its own plenaries on Research Integration and Implementation in three conference tracks:

  1. Concepts and Methods: Taking Stock, Trends and Challenges
  2. Thematic Focus 1: Peace and Security
  3. Thematic Focus 2: Sustainability

More information and registration

More information can be found on the conference website.  For registration click here. The invitation can be downloaded here.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Toeval of trend? Twee nieuwe publicaties over Kenniscocreatie

Toeval of trend? Onlangs verschenen er twee publicaties over kenniscocreatie. Een van het Rathenau Instituut en een van een consortium van onderzoekers en adviseurs die samen het Inspiratorproject vormden. Aan beide publicaties leverde ik een bijdrage. Lees hier de samenvattingen.

Kenniscocreatie: Naar een productieve samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers

Wanneer wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidsontwikkeling hand in hand gaan, spreekt men van kenniscocreatie. Om zowel wetenschappers als beleidsmakers handvatten te bieden in dit niet altijd makkelijke proces schreven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht samen met adviseurs (waaronder Femke Merkx) het boek Kenniscocreatie, naar een productieve samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers. Aan de hand van literatuur en ervaringen uit concrete projecten, beschrijven zij wat kenniscocreatie is en geven ze inzicht in de succesfactoren en methodes voor kenniscocreatie.

Het boek doet verslag van een zoektocht naar wat kenniscocreatie precies inhoudt, waarom en wanneer kenniscocreatie kan worden ingezet, en wat kenniscocreatie lastig of juist succesvol maakt. Ook geeft het praktische handvatten aan wie met kenniscocreatie aan de slag wil.

Het boek is te bestellen bij boekhandel De Tribune voor €15,-.

Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken

De vraag die in deze publicatie centraal staat luidt: hoe kan onderzoek zo worden georganiseerd dat het bijdraagt aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken?

Kenniscoproductie gaat niet vanzelf. Het combineren van verschillende vormen van kennis is buitengewoon complex. De arrangementen in deze bundel laten zien dat kenniscoproductie mogelijk is, maar dat extra inspanningen nodig zijn. Uit de beschrijving van de arrangementen die in dit rapport zijn gepresenteerd, trekken we zes conclusies over de organisatie en inbedding van kenniscoproductie.

Je kunt het boek hier downloaden.

Geplaatst in kenniscocreatie, maatschappelijke vraagstukken, Nieuws | Een reactie plaatsen

Innovaties als rollen tapijt – over de kracht van metaforen

Onlangs was ik betrokken bij een initiatief om de agrarische sector te betrekken bij de Nederlandse wateropgave. Zorg ervoor dat boeren en tuinders een bijdrage leveren aan waterberging, waterkwaliteit en verdrogingsproblematiek is het doel van dit initiatief. Een uitdagende opgave, want de problematiek is complex, met veel verschillende belangen, een range aan doelstellingen, meerdere betrokken bestuurslagen en 60.000 agrarische ondernemers.

Tijdens de bijeenkomsten die ik observeerde was het enthousiasme en het optimisme over dit initiatief gelukkig groot. Er lagen al veel innovaties op de plank, waar agrarisch ondernemers zo mee aan de slag zouden kunnen. Het uitrollen van deze innovaties over Nederland was een belangrijke doelstelling van het project, zo werd mij verteld.

Als buitenstaander en expert op het gebied van kennissamenwerking was het mijn opdracht om te reflecteren op dit project en een interventie te doen om het toekomstig succes van dit project te vergroten. In tijd was mijn bijdrage klein en ik realiseerde mij dat mijn interventie het meest effectief zou zijn wanneer de trekkers van het project er zelf mee verder zouden kunnen. Ik besloot het dominante taalgebruik eens onder de loep te nemen.

Men had het over “innovaties die op de plank lagen” en “innovaties die uitgerold moesten worden”. Als je die metaforen serieus neemt dan is een innovatie dus zoiets als een rol tapijt, die op een plank ligt. Je haalt de rol van de plank, geeft er een zetje tegen en heel Nederland is met een laag vernieuwing bekleed. Dat klinkt eenvoudig, maar waarom komen al die innovaties dan toch zo moeizaam van de grond?

De metafoor werkt misleidend. Mijn belangrijkste boodschap voor de trekkers van dit project was dan ook “Innovaties liggen niet op de plank, innovaties vind je in de praktijk”. Op de plank liggen onderzoeksrapporten met innovatieve ideeën die zich misschien in een pilot project, met behulp van veel subsidiegeld hebben bewezen, maar daarmee nog geen gemeengoed zijn in het boerenbedrijf. Om zo’n innovatief idee te implementeren in de praktijk is nog heel wat werk nodig. Het vergt maatwerk om er voor te zorgen dat de innovatie aansluit bij de specifieke wateropgaven in een gebied en past in de bedrijfsvoering van een individuele boer. Beleid is nodig om boeren er middels subsidie of regelgeving toe te bewegen hun praktijk daadwerkelijk aan te passen.

In ons taalgebruik maken we voortdurend gebruik van metaforen om ingewikkelde en abstracte zaken hanteerbaar te maken. Daar is niets mis mee, een goede metafoor kan een krachtig instrument zijn om betekenis over te dragen. Maar slecht gekozen metaforen kunnen er ook voor zorgen dat we ons zaken anders voorstellen dan ze daadwerkelijk zijn. En het gevaar is dat we ons handelen dan op de verkeerde zaken richten.

Mijn boodschap “innovaties liggen niet op de plank” bleek een krachtige interventie die veel discussie los maakte. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat partijen in de regio veel werk moeten verzetten om innovaties daadwerkelijk tot stand te brengen. Een workshop om deze regionale partijen bij elkaar te brengen en ze bewust te maken van het belang van hun rol, vormde daarom de eerstvolgende stap in het project.

 

Geplaatst in metaforen, socio-technische innovatie | Een reactie plaatsen

Cocreatie van kennis onderdeel van nieuw werkprogramma Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar cocreatie van kennis. Dat blijkt uit het Werkprogramma Rathenau Instituut dat vandaag is gepubliceerd:

Op dit moment wordt er op allerlei manieren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers, vaak op lokaal niveau. Het Rathenau Instituut wil onderzoeken wat er geleerd kan worden van deze initiatieven.

Het project is een vervolg op het onderzoek naar cocreatie van kennis binnen grote onderzoeksprogramma’s.

Geplaatst in kenniscocreatie, Nieuws, onderzoek | Een reactie plaatsen

De methodologie van integrerend toegepast onderzoek: Pleidooi voor een nieuw onderzoeksveld

Na een druk najaar gevuld met leuke en interessante opdrachten, vind en maak ik nu weer tijd om mij inhoudelijke te verdiepen en belangrijke publicaties te lezen die onlangs zijn verschenen.

Vandaag ben ik begonnen aan “Disciplining Interdisciplinarity. Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real-World Problems”. Een flinke pil van bijna 500 pagina’s geschreven door de Australische Gabriele Bammer. Ik maakte al eerder gebruik van haar werk in mijn Rathenau-publicatie Samenwerken aan werkzame kennis. Over methoden en technieken voor kenniscocreatie. Bammer heeft de lovenswaardige ambitie opgevat om een nieuwe onderzoeksdiscipline te starten: ‘Integration and Implementation Sciences‘, afgekort I2S.

I2S moet de methodologische onderbouwing leveren van wat Bammer Integrating applied research noemt, integrerend toegepast onderzoek. Integrerend onderzoek is onderzoek dat verschillende vormen van wetenschappelijke en stakeholder kennis integreert en gericht is op complexe ‘real-world’ problemen. Denk aan klimaatproblemen, wereldvoedselproblematiek en de stijgende kosten van de gezondheidszorg.

I2S richt zich op drie hoofdvragen:

1) Hoe kun je verschillende vormen van disciplinaire kennis en stakeholderkennis met elkaar verbinden?

2) Hoe moet je omgaan met de onzekerheden, die niet door verder onderzoek weggenomen kunnen worden?

3) Hoe kan onderzoek het beleid of de praktijk van dienst zijn?

De inleiding van het boek belooft al vast veel goeds. In een volgend blog laat ik weten wat ik van het vervolg vind.

 

Geplaatst in interdisciplinair samenwerken, kenniscocreatie, maatschappelijke vraagstukken, Methoden en technieken, Nieuws, onderzoek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Werkende RSS reader geïnstalleerd

De RSS reader die geïnstalleerd was op deze site bleek niet te werken. Excuus! Inmiddels is een nieuwe reader geïnstalleerd. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blog posts op deze site? Meld je dan nu aan.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen