Makelen en schakelen

Makelen en schakelen is een dienst voor overheidsinstanties en professionele organisaties die in opdracht onderzoek laten uitvoeren. Als opdrachtgever van onderzoek moet u goed op de hoogte zijn van wat kennisinstellingen aan onderzoeksmogelijkheden te bieden hebben en met welk type onderzoek uw organisatie wel en niet geholpen is. Alleen dan bent u een gelijkwaardige gesprekspartner voor de onderzoekers en kunt u ervoor zorgen dat het onderzoek ook daadwerkelijk relevant zal zijn voor uw organisatie.

KENNIScoCREATIE, Onderzoek & Advies is gespecialiseerd in praktijkgericht en beleidsgericht onderzoek en ondersteunt u in uw rol als opdrachtgever. In de beginfase adviseer ik over vraagstelling, onderzoeksopzet en geschikte kennisinstellingen om mee samen te werken. Tijdens het onderzoeksproces help ik om sturing te geven aan het onderzoeksproject.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.