On-the-job Training & Support

KENNIScoCREATIE, Onderzoek & Advies gelooft dat nieuwe methoden en nieuwe vaardigheden op het gebied van kennissamenwerking het beste ‘on-the-job’ geleerd kunnen worden. KENNIScoCREATIE, Onderzoek & Advies gelooft ook dat ondersteuning op het gebied van kennissamenwerking het meest succesvol is wanneer nauw wordt samengewerkt met de onderzoekers in een project. Daarom ga ik bij voorkeur samen met onderzoekers aan de slag.

Mijn inbreng bestaat uit:

  1. Expertise over methoden en technieken voor kennisintegratie en kennisimplementatie;
  2. Kritische reflectie vanuit een buitenstaandersperspectief;
  3. Het faciliteren van dialoog;
  4. Analyse om tot integratie van perspectieven te komen.

Onderzoekers in het project leveren specifieke inhoudelijke kennis over het project, participeren in dialoog en ondersteunen zo nodig in de analyse. Tijdens het traject leren onderzoekers nieuwe methoden en vaardigheden die ze in een vervolgproject zelfstandig kunnen toepassen. Dat is de essentie van On-the-job Training & Support.

On-the-job Training & Support is vaak een logisch vervolg op een Quick Scan.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.