Quick Scan Kennissamenwerking

Wilt u tegen een geringe investering kennis maken met de diensten en expertise van KENNIScoCRATIE, Onderzoek & Advies dan is de Quick Scan misschien interessant voor u.

Kritische succesfactoren

In een Quick Scan identificeer ik de kritische succesfactoren voor kennissamenwerking en adviseer ik hoe u de slaagkans van uw project kunt vergroten. Ik maak een snelle analyse op basis van het projectvoorstel en een of meerdere interviews met projectleider en betrokkenen. Ook observeer ik een of meerdere projectbijeenkomsten. De Quick Scan is geschikt voor de start van een project en kan ook toegepast worden in lopende projecten.

De Quick Scan maakt gebruik van wetenschappelijke inzichten over succesvolle kennissamenwerking en is ontwikkeld als onderdeel van het NWO Inspiratorproject.

Waarom eerst een Quick Scan?

KENNIScoCREATIE, Onderzoek & Advies gelooft niet in ‘one sizes fits all’. Er zijn vele manieren waarmee u de kans van slagen van een kennissamen-werkingsproject kunt vergroten. Waar het op aan komt is om binnen uw project die interventie te identificeren die tegen de laagste kosten het meeste resultaat oplevert. Daarom raad ik u aan om eerst een quick scan te laten uitvoeren. Een quick scan vergt slechts een kleine investering zowel in financiële zin als ook qua tijdsinvestering van uw medewerkers.

Met het Quick Scan advies kunt u vervolgens zelf aan de slag, maar u kunt er ook voor kiezen om mij  bij de uitvoering van het advies te betrekken. Bijvoorbeeld via de dienst On-the-job Training & Support. Afhankelijk van de omvang van een eventuele vervolgopdracht krijgt u vervolgens een deel van de investeringskosten voor de Quick Scan terug.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.