Wat anderen over mij zeggen

Als lid van een stuurgroep die het werk m.b.t. Het ontwikkelen van een evaluatie instrument voor praktijkgericht onderzoek begeleidde, heb ik Femke leren kennen als een zeer deskundige en accurate projectleider.

Ze is in staat gebleken om een geheel nieuw evaluatie instrument te ontwikkelen en uit te testen. Daarbij had ze oog voor de soms tegenstrijdige rollen die stakeholders spelen. Ze stond altijd open voor nieuwe suggesties maar bekeek ze kritisch en paste ze vervolgens selectief toe. Ook bij het testen van het instrument heeft ze op uitstekende wijze rekening gehouden met de diverse belangen van de deelnemende partijen. Het project is met veel voortvarendheid aangepakt en op tijd afgerond.

Een laatste pluspunt: schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid: uitstekend!

Hans Koolmees, Secretaris Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek

 

Maatschappelijke impact is belangrijk voor de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Om dit te realiseren ondersteunt de faculteit deskundigheidsbevordering op dit vlak. Zo kunnen aio’s de training ‘How to create societal impact with your research’ volgen.

Wij zijn erg tevreden over deze training en kunnen deze van harte aanbevelen. Omdat een deel van de training online te volgen is, kunnen aio’s aan de cursus werken op een tijdstip dat hen uitkomt. De bijeenkomst aan het einde van de training geeft de cursisten de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en discussies te voeren.

Aio’s die de training hebben gevolgd gaven aan dat zij deze relevant vonden voor hun onderzoek en dat zij meer inzicht hebben gekregen, met name in het perspectief van kennisgebruikers.

Stans de Haas, Medewerker Research Support Office, Universiteit Utrecht

 

Femke heeft het Rathenau Instituut ondersteund bij de organisatie en het ontwerp van een werkvorm voor vraagarticulatie door kennisgebruikers. Door gebruik te maken van de door haar voorgestelde methodiek hebben we veel bruikbare en waardevolle informatie kunnen verzamelen. De gestructureerde en onderbouwde wijze waarop Femke werkt, maakt de resultaten tevens betrouwbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Leonie van Drooge & Stefan de Jong, onderzoekers Rathenau Instituut

 

We kijken met zijn allen tevreden terug op de intervisie praktijkgericht onderzoek. Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven en enkele andere bevestigd. Nogmaals bedankt voor je prettige en deskundige begeleiding, zowel in de voorbereiding als tijdens de intervisie. Vooraf twijfelde ik of we wel een externe begeleider moesten zoeken of zelf met de methodiek aan de slag zouden gaan, maar ik ben blij dat ik me heb laten overtuigen. Het is heel prettig om een frisse blik van buiten zowel in de begeleiding als aan deelnemers te hebben.

Sander Holterman, Projectleider ‘E-health in de zorg’, Hogeschool Windesheim

 

In 2012, I had the honour to chair the Audit committee of the Netherlands Environmental Assessment Agency, PBL. The committee, consisting of eight international experts, was asked to evaluate the quality and relevance of the research that is conducted by PBL.

The whole process was running very smoothly thanks to the excellent, very professional facilitation by Dr.ir. Femke Merkx. She carried the main responsibility for the detailed planning of the audit interacting very actively with all committee members as well as PBL. She had an excellent overview of the societal context where we were working and always managed to find constructive solutions, integrating different opinions and approaches of experts. From the practical point of view, she also smoothly, but systematically made sure that the work progressed as scheduled.

Overall, I am very impressed by the skills and expertise of Dr. Merkx to run such a demanding evaluation process and would be happy to work with her again any time in the future. I can highly recommend her as an excellent facilitator for R&D related evaluation exercises.

Lea Kauppi, Director General at Finnish Environment Institute

 

In opdracht van Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft Femke een intervisiemethodiek ontwikkeld om gezamenlijk leren en reflecteren vorm te geven gedurende de looptijd van onderzoeksprojecten van hogescholen. Door haar gestructureerde werkwijze had Femke goed vat op het complexe ontwikkelproces, waarbij verschillende ervaringen en suggesties van betrokkenen op een gedegen manier zijn verwerkt in het opgeleverde instrument. Ze heeft oog voor detail en passie voor kwaliteit. Daardoor beschouw ik haar als een betrouwbare partner in dergelijke ontwikkelprojecten. Niet op de laatste plaats zijn we erg tevreden met het resultaat: een mooie en praktische Handreiking Intervisie voor praktijkgericht onderzoek!

Ligaya Butalid, Programmamanager Regieorgaan SIA

 

Wij zijn erg tevreden over de manier waarop Femke het project “Herijking outputindicatoren KNAW-instituten” heeft uitgevoerd en over het resultaat. In overleg met de KNAW-instituten heeft Femke voor deze diverse groep onderzoeksinstituten een nieuwe set indicatoren voorgesteld. Daar waar dat kon, wist zij indicatoren generiek te maken; daar waar nodig, maakte ze ruimte voor maatwerk. In dit complexe project had Femke een goed oog voor zowel het geheel als relevante details.
Femke werkt zich snel in in nieuwe materie, werkt zelfstandig en in goed overleg met haar opdrachtgever. Ze zorgt voor duidelijkheid in de wederzijdse verwachtingen en komt haar afspraken na. Wij zouden Femke van harte aanbevelen voor soortgelijke projecten.

Corrien Blom, senior beleidsadviseur KNAW