Ondersteunen van onderzoeksevaluaties en visitaties

KENNIScoCREATIE, Onderzoek & Advies kan u ondersteunen bij onderzoeksevaluaties en visitaties. Ik adviseer over de opzet en inhoud van een goed zelfevaluatie rapport en als onafhankelijk secretaris ondersteun ik evaluatie- en visitatiecommissies bij de voorbereiding en verslaglegging van hun werk.

Ik heb ervaring met onderzoeksvisitaties volgens het standaard evaluatie protocol (SEP) van de VSNU, maar biedt ook ondersteuning bij onderzoeksevaluaties die afwijken van het SEP, met name evaluaties waarin maatschappelijke relevantie of interdisciplinair werken voorop staan. Als secretaris van de internationale audit commissie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heb ik in samenspraak met PBL, commissievoorzitter en leden van
de commissie een evaluatie ingericht die specifiek was toegesneden op het beleidsrelevante onderzoek van het PBL.
Het eindrapport van de PBL audit commissie vindt u hier.

Meer weten? Neem dan contact met mij op.