De dubbele winst van waarderend onderzoeken

Onlangs werd ik gevraagd een ‘brainstorm’ sessie voor te bereiden en te begeleiden. De opdrachtgever wilde graag samen met zijn medewerkers  ideeën ontwikkelen om meer winst te boeken. Er was wel enige aarzeling bij de directie. Zouden de medewerkers wel constructief zijn in hun bijdragen? Zou de brainstormsessie niet ontaarden in een avondje klagen?

Om de sessie te structureren koos ik voor de methode ‘waarderend onderzoeken’. Waarderend onderzoeken neemt de positieve ervaringen en succesfactoren van een organisatie als startpunt voor verandering. Daarmee doet het precies het tegenovergestelde van wat we meestal geneigd zijn te doen. Want vaak denken we in termen van problemen. Door voort te bouwen op positieve ervaringen en succesfactoren uit het verleden hebben veranderingen meer kans van slagen. Er wordt immers voortgebouwd op bewezen sterktes. Ook voorkom je dat veranderingen worden doorgevoerd die ten koste gaan van de sterke kanten van het bedrijf. Dat gebeurt helaas vaak wanneer er alleen maar aandacht is voor problemen.

“Maar, kom je op deze manier wel tot substantiële verandering en verbetering?” vroeg de directie, die nog steeds niet helemaal overtuigd was. Zeker. Substantiële verbetering wordt bereikt door de dingen die soms heel goed gaan in het vervolg altijd heel goed te doen. Stel dat je nu 10% van je tijd heel efficiënt aan het werk bent. Wat een verschil wanneer je daar 80% van zou kunnen maken.

De sessie werd uiteindelijk een succes. Mijn opdrachtgever was blij verrast over de discipline waarmee iedereen aan het werk was geweest. En de directie was opgelucht dat er een positieve dynamiek was ontstaan. Dat was niet alleen voelbaar, maar bleek ook duidelijk aan het einde van de sessie toen er gestemd moest worden over de ideale toekomstbeelden die ontwikkeld waren. Het beeld van de toekomst waarin iedereen binnen het bedrijf gecommitteerd zou zijn aan het veranderingsproces, bleek favoriet.

Het was daarmee een sessie “volgens het boekje”. De meerwaarde van waarderend onderzoeken zit hem namelijk niet alleen in de kwaliteit en haalbaarheid van de toekomstbeelden die ontwikkeld worden, maar ook in de positieve samenwerkingsgerichte energie die ontstaat. Dat is de dubbele winst van waarderend onderzoeken.

Dit bericht is geplaatst in Methoden en technieken, waarderend onderzoeken. Bookmark de permalink.